چاپ خبر
مدرسه متوسطه (دوره اول) معلم یکشنبه, ۰۳ فروردین ۱۳۹۹
🔰 تقدیر و تشکر ویژه
تشکر ویژه از دانش آموزان حسام فرحزادی، ماهان معمارپور، سید احمد شهاب و سید سبحان ایزدی💐
از دانش آموزان عزیز ذیل جهت همکاری فراوانی که در بخش های مختلف با ما دارند کمال تشکر و قدردانی را داریم:
حسام فرحزادی، مدیر اجرایی طرح تلاوت نور
ماهان معمارپور، مدیر اجرایی ایرانگردی مجازی
سیداحمد شهاب، مسئول مناسبت های کانال پایه
سیدسبحان ایزدی، مسئول بخش اخبار سایت مدرسه
برای سایر دانش آموزان عزیز هم زحمات دیگری داریم البته در صورت تمایل و توانایی
#تشکر_ویژه
انتهای پیام/.