منوی پایه هشتم
   
     
 
   
نرم افزار کاربردی
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  کارتابل اسناد

هیچ خبری یافت نشد.
 
  آموزش های هوشمندسازی
آموزش نرم افزار Word
جزوه آموزشی نرم افزار Word، به زحمت همکار گرامی، جناب آقای شهبازی تقدیمتان می گردد.

آموزش نرم افزار Adobe Acrobat
جزوه آموزشی نرم افزار Adobe Acrobat تقدیمتان می گردد.

آموزش نرم افزار Skype
جزوه آموزشی نرم افزار Skype تقدیمتان می گردد.

آموزش نرم افزار PowerPoint

جزوه آموزشی نرم افزار PowerPoint، به زحمت همکار گرامی، جناب آقای شهبازی تقدیمتان می گردد.


آموزش لوح ارتباط (ثبت مطالعه در سامانه مدبّر)
جزوه آموزشی ثبت زمان مطالعه در سامانه لوح ارتباط دانش آموز (مدبّر) تقدیمتان می گردد.
 
  سامانه مدبر  
     
 
  فوق برنامه هوشمند  

هیچ خبری یافت نشد.
     
 
  نرم افزار آموزشی  
     
 
  فرم استعلام هوشمندسازی  

فرم امکان سنجی هوشمندسازی

جهت برنامه ریزی هوشمندسازی پایه هشتم مجتمع معلّم، بر آن شدیم تا امکانات موجود و همچنین نظرات، انتقادات و پیشنهادات اولیا و دانش آموزان گرامی را در این امر جویا شویم.


برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.

     
 
  فرم مسئولیت ها  

مسئولیت های دانش آموزی

مسئولیت های دانش آموزی پایه نهم، سال تحصیلی 95-1394

برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.