مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  دقت نمایید ...
دانش آموزان عزیز جهت مشاهده گزینه های نظرسنجی حتما باید با اکانت دانش آموزشی وارد سامانه شوید.
 
 
  اردوی تنگه واشی
1. آیا انتخاب تنگه واشی برای اردو گزینه خوبی بوده است؟

2. به وضعیت اتوبوس ها امتیاز دهید؟
3. به وضعیت ناهار اردو امتیاز دهید؟
4. چقدر در اردوی تنگه واشی اذیت شدید؟


5. آیا تمایل به تکرار این اردو دارید؟


 
  اردوی رصد آسمان
1. آیا انتخاب اردوی رصد آسمان در پایگاه تابستانی گزینه خوبی بوده است؟

2. آیا تمایل به تکرار اردوی رصد در سال های آینده را دارید؟

3. در صورت تمایل به تکرار اردوی رصد در سال های آینده، آیا راغب به تکرار اردوی رصد در همین مکان هستید؟

4. به وضعیت آب و سرویس های بهداشتی مکان رصد امیتاز دهید (فقط این نکته را در نظر بگیرید که اردوی بیابانی بوده است، حالت مطلوب اردوهای داخل شهری را در ذهن نداشته باشید)
5. به اتوبوس های انتخاب شده برای اردو امتیاز دهید؟
6. به برنامه تیراندازی با تفنگ در صورتی که شرکت کرده اید، امتیاز دهید؟
7. به برنامه بعد از ظهر، جمع کردن چوب و خار و درست کردن چای و... امتیاز دهید؟
8. به نحوه اجرای برنامه نماز جماعت امتیاز دهید؟
9. به وضعیت اجرای برنامه شهادت امام صادق علیه السلام امتیاز دهید؟
10. آیا انتخاب جوجه به عنوان شام بدین شکل که خود شما آن را آماده سازید گزینه خوبی بوده است؟

11. کدام گزینه را برای شما انتخاب می کنید؟


12. به بخش رصد آسمان در اردو امتیاز دهید؟
13. آیا در بخش رصد مطلبی جالب و جدید یادگرفتید؟

14. آیا در برنامه اردو به غیر از نکات آموزشی رصد نکته جدید دیگری یاد گرفتید؟
15. آیا با اداره اردو همانند اردوی رصد به صورت گروهی موافقید؟

16. چقدر در اردو ترسید؟


17. آیا شرایط سخت اردو شما را اذیت کرد؟ 
  اردوی کارتینگ مجموعه آزادی
1. آیا کارتینک گزینه خوبی برای اردو بوده است؟

2. آیا تمایل به تکرار این اردو در برنامه های آینده دارید؟


 
  سامانه مدبر