دقت نمایید  
دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی؛
سلام علیکم، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما با توجه به شروع فعالیت حضوری مدارس به صورت اختیاری از هفته آینده توجه شما را به نکات ذیل معطوف می دارد:
 
1. حضور در مدرسه برای دانش آموزان عزیز کاملا اختیاری می باشد.
2. حضور در مدرسه هیچگونه امتیازی برای شرکت کنندگان نداشته و برای غایبین نیز هیچ موردی ثبت نخواهد شد.
3. حضور در مدرسه منوط به شروطی می باشد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
4. در مدرسه هیچ تدریس جدیدی انجام نخواهد شد و کلاس ها صرفا جنبه رفع اشکال برای دانش آموزان عزیز دارد.
5. برنامه هفتگی متفاوت از حالت معمول مدرسه می باشد.
6. روز شنبه پس از بررسی درخواست های دانش آموزان و تشکیل جلسه شورای مدرسه جزئیات حضور دانش آموزان در مدرسه اطلاع رسانی خواهد شد.
7. رعایت دقیق قوانینی که در مدرسه جهت پیاده سازی فاصله اجتماعی به دانش آموزان گفته خواهد شد در تمام طی مدت حضور در مدرسه الزامی می باشد.
8. رفت و آمد دانش آموزان به مدرسه بر عهده اولیا می باشد.
9. رعایت دقیق نکات بهداشتی در مسیر رفت و آمد به مدرسه.
10. برنامه های آموزشی در بستر فضای مجازی به شکلی متفاوت ادامه خواهد داشت.
 
 
 
 
 
 
- شروط لازم برای حضور دانش آموزان در مدرسه:
   دقت نمایید رعایت و داشتن تمام شرایط ذیل لازمه حضور دانش آموزان در مدرسه می باشد. در صورتی که حتی یک مورد از موارد ذیل وجود نداشته باشد امکان حضور در مدرسه برای دانش آموز فراهم نمی باشد:
1. استفاده از ماسک در تمام مدت حضور در مدرسه بر اساس دستورالعمل های بهداشتی
2. استفاده از دستکش در تمام مدت حضور در مدرسه بر اساس دستورالعمل های بهداشتی
3. تکمیل فرم اینترنتی ذیل تا پایان روز پنجشنبه 25 اردیبهشت
4. تکمیل و امضای فرم مکتوب توسط ولی و دانش آموز در هفته آینده (جهت تکمیل فرم با اولیا و دانش آموزانی که فرم اینترنتی ذیل را تکمیل کرده اند هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد)
5. حضور ولی و دانش آموز در مدرسه برای تکمیل فرم تعهد مکتوب
 
 
 
 
 
فرصت تکمیل فرم تمام شده است