پیام های مشاوره ای
 

هیچ خبری یافت نشد.
 
     
 
   
منوی پایه هشتم
   
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  مقالات مشاوره ای
مهارت های مطالعه و پژوهش - بخش 8

بخش هشتم از مجموعه مقالات مهارت های مطالعه و یادگیری برای دانش آموزان راهنمایی تقدیمتان می گردد.


مهارت های مطالعه و پژوهش - بخش 7

بخش هفتم از مجموعه مقالات مهارت های مطالعه و یادگیری برای دانش آموزان راهنمایی تقدیمتان می گردد.


مهارت های مطالعه و پژوهش - بخش 6

بخش ششم از مجموعه مقالات مهارت های مطالعه و یادگیری برای دانش آموزان راهنمایی تقدیمتان می گردد.


مهارت های مطالعه و پژوهش - بخش 5

بخش پنجم از مجموعه مقالات مهارت های مطالعه و یادگیری برای دانش آموزان راهنمایی تقدیمتان می گردد.


جزوه روش تحقیق

به درخواست تعدادی از دانش آموزان، جزوه روش تحقیق به تألیف جناب آقای صاحبدل در قسمت مشاوره قرار گرفت.


مهارت های مطالعه و پژوهش - بخش 4

بخش چهارم از مجموعه مقالات مهارت های مطالعه و یادگیری برای دانش آموزان راهنمایی تقدیمتان می گردد.


مهارت های مطالعه و پژوهش - بخش 3

بخش سوم از مجموعه مقالات مهارت های مطالعه و یادگیری برای دانش آموزان راهنمایی تقدیمتان می گردد.

 
  سامانه مدبر  
     
 
  تاریخ و ساعت  
Sunday : 30/04/2017

     
 
  پیام رسان  
گیرنده
نام
پست الکترونیکی
تلفن
پیام *