مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
   
منوی پایه نهم
   
     
 
  اخبار آزمون ها
آزمون روز چهار شنبه مورخ 94.1.19
برای مشاهده عناوین آزمون کلیک کنید.

آزمون جامع مورخ 93/11/29
برای مشاهده عناوین آزمون کلیک کنید.

آزمون جامع شماره 4 مورخ 93/7/30
برای مشاهده عناوین این آزمون کلیک کنید.

آزمون جامع شماره 3 مورخ 7/23
برای مشاهده عناوین آزمون چهار شنبه (سنجش 4)  مورخ 93/7/23 کلیک کنید.

آزمون جامع 2 مورخ 93/7/16
برای مشاهده عناوین آزمون چهار شنبه (سنجش 3)  مورخ 93/7/16 کلیک کنید.

آزمون جامع 1
برای مشاهده عناوین آزمون چهار شنبه کلیک کنید.

سؤالات و پاسخنامه آزمون تعیین سطح ریاضی
سؤالات و پاسخنامه آزمون تعیین سطح ریاضی بدین شرح تقدیمتان می گردد:
 
  سامانه مدبر  
     
 
  تاریخ و ساعت  
Saturday : 21/01/2017

     
 
  پیام رسان  
گیرنده
نام
پست الکترونیکی
تلفن
پیام *