افتخارات و مقامات

كسب رتبه ورزشی و فرهنگی توسط دانش‌آموزان راهنمائی معلم -   در سطح منطقه 2

بارم

نام‌ونام‌خانوادگي

كلاس

رتبه

رشته و عنوان

1

خراسانی.دلجو.مداحی. عاشوری

تیمی

اول

مسابقات دو

( غیر دولتی )

2

توسلی. سعیدی. نادری جهانگیری. حلوائی

تیم مدرسه

دوم

مسابقات دو

( منطقه ای )

3

جهانگیری توسلی سعیدی خراسانی

تیم مدرسه

چهارم

4  در100  متر

4

مهیار سعیدی

سوم

اول

پرش ارتفاع

5

"

سوم

سوم

 دومیدانی400 متر

6

محمد علی جهانگیری

دوم

چهارم

دومیدانی400 متر

7

علیرضا نادری

سوم

سوم

دومیدانی3000 متر

8

ایمان توسلی

سوم

پنجم

پرتاب وزنه

9

بنیامین محمدی

دوم

اول

کاراته

10

جلالی

دوم

اول

تکواندو

11

عمیدی

دوم

سوم

تکواندو

12

میر معینی

دوم

سوم

تکواندو

13

اخوان میر معینی عمیدی جلالی

تیم مدرسه

سوم

تکواندو

14

5 نفر

تیم مدرسه

چهارم

آمادگی جسمانی

15

عباسی.برخوردار

سوم . دوم

برگزیده منطقه

آمادگی جسمانی

16

کلانتر- شریفی

سوم

برگزیده منطقه

بسکتبال

17

نادری

سوم

برگزیده منطقه

دو صحرا نوردی

18

علی حسین بکی

دوم

اول

مقاله همت و کار مضاعف