سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبهه16
⁉️ حاج آقا مسالة، آیا قصاص برخلاف عقل و عواطف انسانی نیست؟ آیا تکرار عمل بد قاتل نیست؟ آیا قصاص انتقام جویی و قساوت نیست؟ آیا قانون هزار و چهارصد سال پیش نیست؟ آیا بهتر نیست که به جای قصاص قاتلان را زندانی کنیم؟ 
 
✅ پاسخ : 
1⃣ در قصاص زندگی است !!! 🔻
با توجه به آیه ۱۷۹ سوره بقره
 « ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب» ای عاقلان، حکم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر ( از قتل یکدیگر) بپرهیزید.
در می یابیم که قصاص برای جلوگیری از  قتل و زنده ماندن افراد اجتماع است.
زیرا اگر مردم جامعه وقتی بدانند که حکم قتل عمد قصاص خودشان است ، قتل عمد کمتر می شود . پس قانون قصاص باعث می شود که افراد بیشتری در اجتماع زنده بمانند .
کسی که قصاص قاتل را فقدان یک فرد می داند تنها دید انفرادی دارند. اما اگر صلاح اجتماع را در نظر بگیریم می فهمند که قصاص چه نقشی در حفظ و تربیت افراد اجماع دارد.
2⃣ آمار بالای قتل 🔻
✅ آمارها نشان داده که در کشور هایی که  قصاص را برداشتند و حذف کردند ،  آمار قتل عمد در مدت کوتاهی بالا رفته است.
 همچنین قتل عمد در کشورهایی که قانون قصاص را ندارند، خیلی بیشتر از کشور هایی است که قانون قرآنی قصاص در آن ها وجود دارد. 
و زندان هم نمی تواند اثر قابل توجهی داشته باشد. (آن هم بعضی از زندان های کنونی که از منازل جنایت کاران بهتر است)

3⃣ قصاص اجبار نیست 🔻
✅ دانستن این نکته بسیار مهم است که اجرای حکم قصاص در اسلام اجباری نیست و «ولی دم» می تواند اگر صلاح بداند مجرم را ببخشد و عفو نماید .