سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبهه15
⁉️ حاج آقا مسالة، فرق عملیاتهای استشهادی شیعیان با عملیاتهای انتحاری وهابیون چیست؟ 
هر دو گروه برای اعتقادشون و رسیدن به بهشت جانشان را فدا می کنند، پس این دو چه فرقی باهم می کند؟
 
✅ پاسخ:
    1⃣ شیعه دشمن و وهابی مخالفش را از بین می برد 🔻
✅وهابیون در عملیاتهای انتحاری، خون مخالفان خود را مباح و زن و ناموس آنان را بر خود حلال مي دانند و برایشان مسلمان، کافر، پیر، کودک، زن و ...فرقی ندارد . حتی اگر افراد بی گناه باشند . فقط می خواهند مخالفان خود را بکشند .
اما در عملیاتهای استشهادی شیعیان، کشتن افراد به هر قیمتی جایز نیست. استشهادیون زمانی اقدام به این کار می کنند که یقین داشته باشند افراد بی گناه آسیبی نمی بینند. هدف استشهادیون از بین بردن کسانی است که علیه اسلام اقدامات عملی انجام می دهند. زیرا این عملیات باید علیه کفاری انجام شود که کشورهای اسلامی را اشغال کرده و یا اعلان جنگ با مسلمین کرده اند. و با مسلمین در حال جنگ هستند نه همه کفار( چه برسد مسلمان باشند )، و صرف کفر موجب اباحه قتل آنها نمی شود. 
2⃣ فقط در زمان دفاع نه هر جا و زمان🔻
✅ وهابیون عملیاتهای انتحاری را در هر زمان و مکانی انجام می دهند. مانند: مکانهای شهری و زیارتی و حتی در زمان صلح .
 اما شیعیان عملیات های اسشتهادی خود را فقط در زمان دفاع جایز می دانند و آن هم عليه دشمنان متجاوز و اشغالگر که به قصد دفع تجاوز از ناموس، وطن و دين انجام شود.  
3⃣ آخرین راه نه یکی از راه ها🔻
   ✅ شیعیان عملیات استشهادی را آخرین راه می دانند و شرطش این است که دفاع از اسلام و مسلمین متوقف بر انجام این نوع عملیات باشد. پس اگر می توان با روشهای دفاعی معمول و متعارف دفع تجاوز نمود و سرزمینهای اسلامی را از چنگال متجاوزان و اشغالگران بیرون آورد، دیگر نیازی به انجام عملیات استشهادی نمی باشد. یعنی اگر راه دیگری باشد اول باید آن را انجام داد.
 اما هابیون عملیات انتحاری را یکی از روش ها دانسته و هر موقه ای از آن استفاده می کنند .
4⃣ هدف اسلام است نه اهداف شخصی🔻
✅ انجام عملیات های استشهادی باید به منظور اعتلاء کلمه حق، و به قصد ضربه زدن به دشمن و دفع تجاوز باشد و خواسته های شخصی و هواهای نفسانی در آن دخالتی نداشته باشد و مجری عملیات نیت کشتن خود را نکند.
اما وهابیون گاهی به قصد شخصی و با این نیت که اگر به عنوان مثال هفت شیعه را بکشی به بهشت می روی دست به این کار می زنند، وکاری ندارن که با این کار به اسلام ضرر می رسد یا خیر وفقط به هدف شخصی خود فکر می کنند.
5⃣ باید به مصلحت اسلام باشد🔻
   ✅ در عملیات استشهادی شرط است مصلحت اسلام و مسلمین مقتضی چنین عملیاتی باشد. یعنی اگر شرایط ومقتضیات زمان و مکان طوری است که انجام اینگونه عملیات به مصلحت نیست، باید از آن خودداری شود.
 اما وهابیون در عملیات انتحاری کاری به این حرف ها نداشته مصلحت را شرط نمی دانند و همین باعث شده تا در منظر جهانیان  مسلمانان جهره ای تروریستی داشته باشندکه خود بهترین سند می باشد .
6⃣ اجازه شرعی می خواهد🔻
✅  عملیات استشهادی شیعیان  با اجازه حاکم شرع انجام می شود. یعنی کسی به طور خود سرانه و بدون برنامه ریزی قبلی و اخذ مجوز شرعی حق ندارد دست به چنین عملیاتی بزند.  در غیر این صورت ممکن است آثار نامطلوبی به دنبال داشته باشد و مورد سوء استفاده دشمنان اسلام قرار گیرد مانند عملیات های انتحاری وهابیون که سرخود این کار را انجام می دهند.