سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبهه13
⁉️ حاج آقا مسالة ، خداوند مگر بی نیاز مطلق نیست ؟ پس چرا ما انسان ها را خلق کرد؟ اگر نیازی به خلقت ما نداشت ، 
پس هدف خدا از خلقت انسان چه بود؟
 
✅ پاسخ : 
 
1⃣ معنای هدف🔻
✅ بر اساس معنای هدف، همیشه این گونه نیست که در هر فعلی هدف فاعل(خدا) مطرح باشد مثلاً فرض بفرمایید وقتی معلم سر کلاس تدریس می کند، هدفش یاد گرفتن خودش نیست. بلکه هدفش یاد دادن به دیگران و به کمال رسیدن دانش آموز است و یا وقتی پدری برای فرزندش لباس می خرد هدف از این خرید، خود پدر نیست بلکه راحتی فرزندان است. به تعبیر دیگر هدف گاهی هدف فعل است و گاهی هدف فاعل. همیشه این طور نیست که هدف  و نفعش منحصراً به فاعل( انجام دهنده عمل) برگردد.
در مورد خداوند متعال هم گفته شده که خداوند متعال بی نیاز مطلق است و نیازی به آفرینش ندارد بلکه این مخلوق است که نیازمند آفرینش است. مانند مثال بالا که معلم و پدر سودی برای خود فی نفسه ندارند و این دانش آموز و فرزند هستند که نیاز به معلم و پدر دارند.
با این توضیح در کارهای خداوند متعال، هدف تأمین نیاز خود خداوند متعال نیست، بلکه هدف تأمین نیازهای مخلوق است. یعنی این مخلوق است که نیازمند آفریده شدن، است نه اینکه خالق نیاز به آفرینش داشته باشد.
2⃣ خدا کار قبیح نمی کند🔻
✅ اگر کسی یک دانش، هنر یا حرفه ای را بلد باشد و آن دانشش هم خیلی برای مردم سود داشته باشد اگر از آن استفاده نکند و ان را به کسی یاد ندهد، همه او را مذمت می کنند و او  یک کار قبیحی را انجام داده است.
در رابطه با خدا هم همین گونه است خدا که می تواند خلق کند و یک سودی (کمال انسان) را به موجودی(انسان) برساند ، باید این کار را انجام دهد . زیرا اگر این کار را انجام ندهد و این سود را نرساند کار قبیحی کرده و خداوند هیچ وقت کار قبح نمی کند .
3⃣ خالق کارش خلق کردن است🔻
✅ معلم اگر درس ندهد دیگر معلم نیست ، و معلمی آن معنایی ندارد ، باران اگر نبارد دیگر باران نیست و باران معنایی ندارد .
خداوندی هم که خالق است اگر خلق نکند دیگر خالق بودن آن معنایی ندارد.
و این یک نقص است و خداوند عالم نقصی ندارد.
⭕️ نکته مهم  : 
الف:  لازم به ذکر است که فهم این مطلب کمی نیاز به فکر بیشتر دارد،
 و جواب های دقیق تری برای این سوال وجود دارد، که فهم آن نیاز به مقدماتی از علم منطق و فلسفه دارد و خیلی بالاتر از سطح دانش آموزان عزیز می باشد.
ب: البته این هدف خدا از خلقت بود . اما یک هدف دیگری هم است که آن هدف و وظیفه ما مخلوقات از خلقت است که آن همان طور که خدا در قرآن گفته «ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»  بندگی و عبودیت است.