سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبهه5
مگر اسلام دین عدالت نیست ؟! پس چرا دیه زن نصف مرد است؟ آیا این بی عدالتی و ظلم به زنان نیست؟ یعنی در اسلام ارزش زن از مرد کمتر است؟  
 
✅پاسخ
1⃣ معنای عدالت 🔻
 ✅ همانطور که قبلا چند بار  گفته شد عدالت بمعنای مساوات نیست ، بلکه 
عدالت یعنی :
«قرار دادن هر چیزی سر جای خودش»
پس هر تفاوتی بی عدالتی نیست .
2⃣ ارزش انسانها به مقدار دیه نیست🔻
✅ ارزش انسان ها [زن و مرد] به قیمت و مقدار دیه آن ها نیست. بلکه در پیشگاه الهی ملاک اصلی ارزش انسان ها به ایمان، اخلاقیات، علم و تقوا است . 
زیرا دیه اگر برای ارزش انسانی مقتول بود، پس باید دیه عالم و دانشمند  نسبت به جاهل و بی سواد و ....،  را متفاوت قرار می داد،  در حالی که  دیه آنها را مساوی قرار ‌داده. 
پس دیه برای ارزش انسانی مقتول نیست بلکه ناظر به بدن یا همان جسم فرد مقتول می‌باشد.
 بنابراین، کسی نمی تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. 
3⃣ در نهایت به نفع زنان است‼️ 🔻
 ✅ توجه به این نکته خیلی مهم و جالب است که  «دیه» به مقتول تعلق نمی‌گیرد، بلکه به اولیای دم و بازماندگان او تعلق می‌گیرد. یعنی اگر شوهر یک خانمی کشته شود به آن خانم که زن مقتول است دو برابر پول می رسد . اما اگر زن این مرد کشته می شد مقدار پولی که به مرد می رسید نصف است .
پس اگر توجه کنیم می بینیم که به زن دو برابر مرد پول میرسد .
به بیان دیگر دیه ای که به زن می رسد، دو برابر دیه ای است که به مرد می رسد.

4⃣ ضرر اقتصادی مرد بیشتر است 🔻
 ✅  الف : با توجه با اینکه دیه به منظور جبران خساراتى است كه از ناحیه مجرم به خانواده شخص قربانی تعلق می گیرد،   
ب :  و با توجه به اینکه در جامعه مطلوب دینى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده است ( خرجی همسر و فرزندان، تهیه مسکن، خوراک، لباس و ...)  و مهم ترین وظیفه زن را اداره كانون خانواده قرار داده، 
پس نتیجه می گیریم که طبیعى است، آثار اقتصادی كه از فقدان یك مرد در خانواده به وجود می آید از فقدان یک زن به وجود نمی آید. 
پس به همین دلیل (ضرر اقتصادی بیشتر فقدان مرد ) باید با کشته شدن مرد پول بیشتری نصیب خانواده مقتول شود تا آن را جبران کند.
⭕️ نکته پایانی
5⃣ برابری زن ومرد نه تساوی
دین اسلام قائل به برابری میان زن و مرد است نه تساوی و مشابهت در وظایف و کارها ، 
واین به این معنا است که ، در دین اسلام همان قدر که مرد می تواند به مقامات و قرب الی الله برسد ، همان قدر هم زن می تواند به مقامات و قرب الهی برسد و هیچ فرقی بین زن و مرد نیست . 
اما تفاوت در آن است که وظایف آن ها در این مسیر مثل هم (تساوی) نیست و بلکه با توجه به تفاوت های وجودی زن و مرد وظایف آن ها هم متفاوت است . 
مرد با جهاد و کار و ..... به قرب خدا می رسد و زن با همسرداری و اداره کانون خانواده و ... به قرب خدا می رسد . 
که اگر کمی فکر کنیم می فهمیم که این تفاوت ها عین عدالت است.