سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبهه12
چرا نماز را به زبان عربی می خوانیم ؟
 
✅ پاسخ :
 1⃣ ترجمه واقعی امکان ندارد🔻
 ✅ جملات هیچ زبانی را نمیتوان به طور کامل و دقیق به زبان دیگر ترجمه کرد. برای مثال دو جمله ی 
  He is a student /  She is a student 
در زبان فارسی هر دو  به جمله  «او یک دانش آموز است» ترجمه می شود. در صورتی که زن یا مرد بودن در جملات انگلیسی مشخص است و در جملات فارسی مشخص نیست. 
  زبان عربی ظرافت های پیچیده تری دارد که باعث می شود امکان ترجمه به زبان های دیگر را نداشته باشد. تفسیر های قرآن به همین دلیل طولانی تر و چندین برابر قرآن هستند که اگر بخواهیم آنها را در نماز بخوانیم نماز چندین برابر بیشتر طول می کشد. در ضمن، شاید هنوز هم نتوان آن معنای اصلی را که از جمله ی عربی فهمیده می شود از ترجمه فهمید.

 2⃣ وحدت کلمه با سرود ملی🔻
✅ حتی با فرض نفهمیدن زبان عربی، باز هم خواندن نماز به زبان مشترک و یک شکل خاص اهمیت هایی دارد.
  در سرتاسر ایران قومیت ها و زبان های مختلفی وجود دارد. از فارس و ترک و لر و کرد و عرب و بلوچ و ...
  اما در تمام مدارس، یک سرود ملی به زبان فارسی خوانده می شود. این سرود واحد نشانه وحدت و یکپارچگی است و باعث انسجام ملی می شود. هیچ کدام از اقوام ایرانی نگفته اند که ما به زبان خودمان سرود ملی را می خوانیم!
  اسلام نیز دین تمام مردم جهان است با زبان های مختلف. بنابراین داشتن یک زبان واحد عامل وحدت و انسجام بیشتر است.

 3⃣ عربی کاملترین زبان است🔻
✅ انسان اگر بخواهد کاری انجام دهد و نیاز به ابزاری داشته باشد، بهترین ابزار و کاملترین را برای کار خود استفاده می کند. خدا نیز برای رساندن مفاهیم به انسان ها از بهترین زبان استفاده می کند. در بین زبان شناس ها زبان عربی به عنوان کاملترین و دقیق ترین زبان شناخته شده است. 
4⃣ هر جامعه ای زبان مشترک دارد🔻
✅ در تمام دنیا خلبان ها با زبان انگلیسی با همدیگر صحبت می کنند. زبان بین المللی زبان انگلیسی است که البته این یک موضوع اعتباری است. اما برای ارتباط مردم جهان بالاخره یک زبان مشترک لازم است. در بین مسلمان ها نیز زبان عربی زبان مشترک است. زیرا زبان قرآن و پیامبر -صلی الله علیه و آله و سلم- است
5⃣ فارسی هم می شود خواند 🔻
✅ بنا به فتوای بیشتر مراجع دعا کردن به زبان فارسی در قنوت و برخی مراجع در سجده و رکوع اشکالی ندارد . شما می توانید به زبان فارسی هم دعا کنید .

6⃣ عبادتی ثابت است تا از بین نرود🔻
 ✅ ما می توانیم  در هر زمانی و مکانی به شیوه خود و با زبان خود با خدایمان راز و نیاز کنیم و نه تنها هیچ مانعی ندارد بلکه بسیار هم مطلوب است. اما نماز به عنوان یک قانون و تکلیف شخصی و ثابت الهی، دستورالعملی دارد که باید مو به مو رعایت شود
زیرا اگر قرار باشد هرکس نماز را به زبان خود ترجمه کند و بخواند به تدریج آن مفاهیم و معانی اصلی و واقعی آسیب جدی می بیند و از بین می رود و کم کم افراد فقط در ظاهر نماز می خوانند، که این چیزی نیست که خداوند حکیم، بیان آن را از ما خواسته است.