سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبهه11
آیا آتش زدن پرچم آمریکا توهین به ملتشان نیست؟
حاج آقا مسالة، ما چرا پرچم آمریکا را آتش میزنیم و لگدمال می کنیم، این به معنای توهین به ملت آن هاست ؟؟!!
 
 
پاسخ :
1⃣  اعتراض به حکومت
سوزاندن و لگدمال کردن پرچم آمریکا اعتراض به سیاست های ظالمانه حکومت و مسئولین آمریکایی است و ربطی به مردم آن کشور ندارد و این موضوع را بارها مسئولین کشورمان هم اعلام کردند.
2⃣نماد استکبار 
پرچم آمریکا در جهان بعنوان نماد استکبار و خیانت به حقوق بشر است و مورد نفرت ملت های ستم دیده، و آتش زدن آن منحصر به ایران نیست و بیشتر کشورهای جهان این کار را انجام می دهند.
3⃣ خود مردم آمریکایی آتش میزنند
مردم آمریکا پرچم کشورشان را نماد حکومت و نظام حاکم می دانند و همین مردم آمریکا که برخی نگران اهانت به آن ها هستند ، در اعتراض به نظام آمریکا بارها پرچم کشورشان را خودشان آتش زدند.
4⃣ قانون خود کشور آمریکا
دادگاه عالی آمریکا در سال ۱۹۹۰ :
هرگونه مجازات برای اهانت کنندگان به پرچم آمریکا غیر قانونی است .
حالا که آمریکایی ها حق دارند پرچمشان را آتش بزنند ، ملت های زیان دیده از این کشور نمی توانند !!!؟؟؟