سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبهه9
چرا رهبر در برابر مفاسد سکوت می کند
حاج آقا مسالة، مگه رهبر این مشکلات و مفاسد را در کشور نمی بیند ؟ 
اگر از مشکلات بی خبر است ، که خیلی بد است . اما اگر خبر دارد چرا با مسئولین و مسبب آن مشکلات برخورد نمی کند و سکوت می کند ؟ 
چرا مشکلات را حل نمی کند ؟
 
پاسخ :
۱. رهبری سکوت نمی کند 
طبق فرموده ایشان و اذعان مسئولین ایشان در جلاسات خصوصی با مسئولین برخور کرده و حتی گاهی برخی از آنان اخراج می شوند .(مراجعه به عکس)
۲. مملکت قانون دارد
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری هیچ مسئولیت اجرایی ندارد و در قانون اساسی قوه قضائیه و سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و .... مسئول پیگیری و برخورد با مفاسد هستند ، و اگر رهبری بخواهد در کار همه آن ها دخالت کند که نمی شود . آن وقت همین دشمنان می گویند رهبری دیکتاتور است و در همه جا دخالت می کند ‌.
وظیفه رهبری نظارت کلی بر قوا و کشور است.
۳. تقصیر خودمان است
بیشتر مسؤلین با رأی خود ما انتخاب می شوند . چرا ما در انتخابات افراد بی تقوا را انتخاب می کنیم و انتظار داریم رهبری اشتباه ما را جبران کند . رهبری هیچ وقت جلوی رأی مردم نمی ایستد همانطور که معصوم اینکار را نکرد.
۴. همان مردم مسئول می شوند
مگر مسئولین غیر ما مردم هستند؟ رهبری که نمی تواند تمام کار های جامعه را خودش انجام دهد، یا از آسمان فرشته بیاورد برای اداره کشور، رهبری هم از روی مشورت و سوابق، مسئولین را انتخاب می کند .ایشان علم غیب که ندارند و شاید بد از آب در آید . همانطور که در حکومت اهل بیت هم اینگونه بود. مانند خالد بن ولید نماینده زکات پیامبر که حدود سی نفر از مسلمانان را مظلومانه کشت.
۵. مصلحت جامعه
گاهی اوقات مصلحت جامعه و کشور  اقتضا نمی کند که با تمام متخلفین برخورد سنگین و جدی شود و همه را از دم تیغ گذراند .
همانطور که در صدر اسلام هم از این اتفاقات و مشکلات بسیار بود و به خاطر مصلحت و حفظ اصل نظام اسلامی برخوردی با مسؤلین نشد .
(حتما رجوع شود به کلیپ سخنرانی استاد پناهیان)
۶. و....،