سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبهه8
حاج آقا مسالة ،همه انسان ها زیبایی را دوست دارند  چه اشکالی داره که انسان به جنس مخالف نگاه کنه و لذت ببره؟
چرا خدا لذت بردن از این زیبایی را حرام کرده؟
 
پاسخ: 
۱. افسردگی
می‌بینی، می‌خوای، به وصالش نمی‌رسی، دچار افسردگی می‌شی.
۲. باعث طلاق
می‌بینی، شیفته می‌شی، عیب‌ها رو نمی‌بینی، ازدواج میکنی، طلاق می‌دی.
۳. عدم لذت بردن واقعی
می‌بینی، به او فکر می‌کنی، از یاد خدا غافل می‌شوی، از عبادت لذت نمی‌بری.
۴. از همسرت لذت نمیری 
می‌بینی، با همسرت مقایسه می‌کنی، ناراحت می‌شی، بداخلاقی می‌کنی، از زندگیت لذت نمی‌بری.
۵. در نظر دیگران خوار میشی
می‌بینی، لذت می‌بری، به این لذت عادت می‌کنی، چشم چران می‌شی، در نظر دیگران خوار می‌شی.
۶. ایمانت ضعیف میشه 
می‌بینی، لذت می‌بری، محبت خدا تو دلت کم می‌شه، ایمانت ضعیف می‌شه.
۷. ضرر جسمی
می‌بینی، عاشق می‌شی، از راه حلال نمی‌رسی، دچار گناه می‌شی ، به جسمت هم ضرر میزنی 

 حالا اگراگر ضررهای بالا را (به غیر از عذاب آخرت) به جون می‌خری، نگاه کن