سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبه 7
چرا کمک به سوریه و لبنان
 
پاسخ : 
۱. هزینه کمتر 
ما اگر به لبنان و سوریه کمک کنیم تا دشمن آنجا زمین گیر شود ، دیگر لازم نیست صدها برابر هزینه جنگ  در مرز ها و داخل خاک کشور کنیم . 
و تازه :
_زیرساخت کشور (سدها ، پالایشگاه ها و ...) سالم می ماند.
_مردم کشور کشته نمی شوند. 
_مردم کشور بی خانمان و فقیر نمی شود ، و ....
۲. کمک به آن ها کمک به خودمان است
اگر به آن ها کمک نکنیم و آن از  سرزمینشان بروند یا کشته شوند، در نهایت  شکست می خورند و هدف اصلی و بعدی دشمن، ایران است. 
آنگاه ، مردم ایران باید از سرزمینشان بروند یا کشته شوند و زیر بار ظلم بروند.
۳. کمک به هم نوع و مظلوم
ما با این کمک به لبنان و سوریه به مظلومان کمک می کنیم تا از کشته شدن  و غارت آن ها جلوگیری کنیم.
آیا آن ها انسان و همنوع ما نیستند ؟
۴. این کمک ها ربطی به هزینه های فقرا ندارد
این کمک ها از هزینه های دفاعی کشور است و ربطی به هزینه های رفاهی مردم که وظیقه وزارت رفاه ، وزارت بهداشت ، کمیته امداد و .... ندارد.
۵. کمک کشورهای ظالم 
خود آمریکا و انگلیس و... هزینه های بسیاری را برای جنگ های خارجی کمک به تروریستها می کنند و خودشان عقب می نشینند .
۶. و.....