سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
#شبهه6
توهین به مقدسات سایر مذاهب
 
پاسخ:
۱. ممنوعیت توهین در قرآن
    توهین به مقدسات هر کسی، باعث میشه اون هم به مقدسات ما توهین کنه.
خدا تو قرآن می فرماید:
" به بتهای کافران توهین نکنید تا آنها هم از روی نادانی به خداوند توهین نکنند."
(سوره ی انعام آیه ی ۱۰۸)
۲. اختلاف بنداز حکومت کن
به قول انگلیسی ها
(divide end conguer)
اختلاف بنداز و  حکومت  کن 
دشمنان اسلام می خواهند که با اخلاف انداختن بین مذاهب مختلف ، آن ها را به جان هم بیندازند تا مسلمانان خودشان یکدیگر را از بین ببرند . و توهین کردن یکی از عامل های اصلی اختلاف است .
۳. لعن های زیارت عاشورا مبنای قرآنی دارد
لعنهای زیارت عاشورا مبنای قرآنی دارد  (هر کس مومنی را عمدا بکشد ملعون است ، سوره نساء ۹۳) و برای همه مسلمین(حتی اهل سنت) بدیهی است که سید الشداء را مظلومانه و از رو عمد کشتند . 
۴. لعن و توهین حرام است
    به نظر تمام مراجع هرگونه توهین و لعن  مقدسات فرق دیگر حرام است .
۵. و .....