سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  درج مطلب
 #شبهه1
چرا امام حسن(علیه السلام) با معاویه صلح کرد؟
 
پاسخ:
 
۱. فساد معویه برای همه مردم مشخص نبود 
  معاویه ظاهر دین را نگه می داشت ، اما فساد یزید برای همه مشخص بود و جایی برای صلح نبود .
۲. حفظ اصل اسلام و دین
    با توجه به لشگر کشی سپاه روم و خطر حمله آن ها ، جنگ داخلی اصلا به صلاح اسلام و مسلمین نبود . و از طرفی خستگی مسلمانان از جنگ ها پی در پی باعث شد امام حسن( علیه السلام)  صلح کند تا به گفته خویش اصل اسلام و دین حفظ شود .  
  
۳. نداشتن یاران با وفا 
    امام حسن (علیه السلام) حتی به اندازه یاران امام حسین(علیه السلام ) یار نداشت . تا جایی که فرماندهان سپاه امام به او خیانت کردند .
۴. و ....