افتخارات سال تحصیلی 96-1395
 
 
 
 
(( این خبر به روز می شود ))
 
 
کسب مقام در استان تهران و راهیابی به مرحله کشوری (پایه نهم):
✅ علی فقیری
✅ پارسا سجادي
✅ سعید پارسا
✅ آرمین تراز
✅ سید شهاب الدین میرنجفی زاد
 
کسب مقام در استان تهران و راهیابی به مرحله کشوری (پایه نهم):
✅ احمدرضا عنایتی
✅ علی رضامند
✅ پارسا رحیمی
✅ مهدی سامزاده
✅ محمدصادق مجاهدی
 
رتبه سوم لیگ علمی پایا در استان تهران و راهیابی به مرحله کشوری (پایه هشتم):
✅ امیرحسین رضا قره باغ
✅ امیررضا امیری ملکی
✅ محمدرضا ساجدی
✅ محمد سوری
✅ آریا اسدی
 
رتبه دوم لیگ علمی پایا در استان تهران و راهیابی به مرحله کشوری (پایه هفتم):
✅ سید مهدی اتابکی؛
✅ سعید امینی؛
✅ محمدحسن خبری؛
✅ سعید جعفری آزاد؛
✅ مهدی عطاری فرد؛
 
المپیاد ریاضی/ مرحله اول (مبتکران):
پایه هفتم:
✅ سید مهدی اتابکی؛
✅ صدرا اکبری؛
✅ پارسا کریمی؛
✅ سعید امینی؛
✅ محمدحسین رستم خانی؛
 
پایه هشتم:
✅ امیررضا امیری ملکی؛
✅ صدرا خداپناه لو؛
✅ حسین درگی؛
✅ امیرحسین رضا قره باغ؛
✅ محمدرضا ساجدی؛
✅ پارسا هاشمی خرسند؛
✅ محمد سوری؛
 
مسابقات قرآنی/ منطقه2:
محمدمهدی سادات (رتبه اول رشته قرائت تحقیق)
علی فرحزادی (رتبه اول رشته صحیفه سجادیه)
مهدی سامزاده (رتبه اول رشته صحیفه سجادیه)
علی فخاری (رتبه اول رشته احکام)
محمدصدرا اکبری (رتبه دوم رشته اذان)
احمدرضا عنایتی (رتبه دوم رشته تفسیر)
امیرعباس فرحزادی (رتبه دوم رشته مداحی)
علیرضا جلالی (رتبه دوم رشته صحیفه سجادیه)
آرین آزمندیان (رتبه دوم رشته احکام)
مهدیار زارعی (رتبه دوم مسیر شکوفایی)
امیرارسلان بایندور (رتبه سوم رشته اذان)
 
 
مسابقات ورزشی/ منطقه2:
محمدحسین خلیل پور (رتبه اول مسابقات بدمینتون)
سینا پایدار (رتبه اول مسابقات بدمینتون)
سیدمحمدامین واعظی (رتبه اول مسابقات بدمینتون)
آرین نیکویی نژاد (رتبه اول مسابقات بدمینتون)
 
 
مسابقات ادبی/ منطقه2:
سجاد شاهون (رتبه اول رشته مشاعره)