مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  مهارت های تدریس
خانه ، مدرسه ی اول

کلاس روش تحقیق

مدل های مختلف ارزشیابی گروهی( یک کتاب در یک صفحه)

تدریس معکوس چیست؟
ای نام تو بهترین سر آغاز
آموزش معکوس چیست ؟
آموزش معکوس:
دومین مطلب این صفحات را به آموزش معکوس اختصاص می دهیم به این امید که با همیاری وهمکاری یاران همیشگی در سال تحصیلی جدید قدم تازه ای در آموزش برداریم .
البته قبلا با تعدادی از همکاران گرانقدر در این مورد صحبت کرده ایم ومقدمات انجام کار نیز فراهم شده است. روش انجام کار به این صورت است که درسی را که هفته ی آینده قرار است تدریس کنیم قبلا در مدت 10الی 15 دقیقه در مدرسه فیلم برداری می شود وفیلم آن را قبل از جلسه درس در از طریق سایت مدرسه در اختیار دانس آموزان قرار می دهیم
.دانش آموزان در منزل با دقت فیلم را مشاهده می کنند وبرای حضور در کلاس آماده می شوند .
البته در انتهای تدریس تعداد اندکی تمرین ساده به دانش آموزان می دهیم که آن ها را حل کنند و به کلاس بیاورند.
تمرینات درس در کلاس توسط خود دانش آموزان به صورت گروهی یا انفرادی حل می شود . تدریس معکوس همین است.
در این روش :به جای اینکه تکالیف در خانه و تدریس در کلاس انجام شود: دانش آموزان درس را در خانه یاد می گیرند وتکالیف را در مدرسه انجام می دهند..
تجربه یک معلم ازکلاسهای معکوس :
شاگردانم از اینکه روش جدیدی را امتحان می کنیم که کمتر دانش آموزی آن را تجربه کرده است، استقبال کردند. حتی مشاهده و باز مشاهده ویدیوها برای برخی از شاگردانم بسیار مفید بود. به خصوص وقتی که دانش آموزی در یک جلسه درس غایب باشد ویا در سر کلاس حال خوشی نداشته باشد مشاهده ی تدریس معلم در منزل بسیار کارساز خواهد بود.
ازهمکاران گرامی استدعا می شود نظرات خود را به منظور بهتر انجام شدن تدریس معکوس جهت طرح در کانال معلم یک به لینکی که اعلام کرده ایم ارسال فرمایند . ومن الله التوفیق