دبیران پایه نهم  
 
 
نام و نام خانوادگی : جهان نورد
سمت : دبیر فارسی
رشته تحصیلی : کارشناس ادبیات فارسی
سوابق کاری :  23 سال تدریس در مدارس دولتی ، 13 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی مناطق 2، 7 ، 12 و 14 - 4 سال سابقه تدریس در مجتمع معلم در دروس فارسی و املا
 
 

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : محمد جعفری
سمت : دبیر عربی
رشته تحصیلی : فوق لیسانس
سوابق کاری : 27 سال سابقه تدریس درس عربی در مدارس مختلف
سابقه فعالیت در مدارس در قالب معاون اجرایی مدرسه
سه سال تدریس در مدارس غیردولتی مناطق مختلف تهران 
 

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : مسعود اسماعیل پور
سمت : دبیر مطالعات اجتماعی
رشته تحصیلی : ---
سوابق کاری : 32 سال سابقه تدریس در مدارس شهید معتمدی ، هدف ، مهر ولایت ، معلم
 
 
 
 

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

 
 
نام و نام خانوادگی : شریفی
سمت : دبیر زبان انگلیسی

رشته تحصیلی : مترجم زبان انگلیسی
سوابق کاری : 29 سال مدرس کنکور ، مدرس مدارس تهران ، مدرسه شبکه آموزش و مترجم و مولف کتب آموزشی و کنکور
 
 
˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™
 
 
نام و نام خانوادگی : محمد صادق فروزنده پرور
سمت : دبیر ریاضی
رشته تحصیلی : کارشناسی شیمی ، کارشناسی ارشد فلسفه، تحصیلات حوزوی
سوابق کاری : 2 سال تدریس در هنرستان ایران تکنیک ، یک سال مدرسه امام صادق علیه السلام ، 2 سال مجتمع امام جواد علیه السلام ، 4سال مجتمع احمدی روشن، 7 سال تدریس در حوزه های علمیه 
 
 

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : بهزاد ذاکری
سمت : دبیر ورزش
رشته تحصیلی : کارشناس مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
سوابق کاری : 20 سال دبیر ورزش مدارس تهران و توابع ، مربی فوتبال برق تهران
مربی تیم فوتسال پرسپولیس ، رئیس هیئت شنا شهرستان اسلامشهر به مدت 17 سال ، رئیس هیئت ورزش در آب تهران به مدت 1 سال ، نجات غریق درجه 1 - غواص بین المللی ، دبیر هیئت سپک تاکرا استان تهران به مدت 2 سال  
 

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

 
 
نام و نام خانوادگی : محمد فرجی
سمت : دبیر قرآن
رشته تحصیلی : ---
سوابق کاری :  ---
 
 
 
 
˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™
 
نام و نام خانوادگی : مجید مبلغ
سمت : دبیر فیزیک
رشته تحصیلی : صنایع
سوابق کاری : 10 سال سابقه فعالیت در مدرسه معلم - 2 سال فعالیت در دبستان معلم - 2سال سابقه معاونت اجرایی - مربی پرورشی - 6 سال سابقه معلم راهنما و امور پایه - مدرس دروس ریاضی و فیزیک
 
 
 
˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™
 
 
نام و نام خانوادگی : حسین جریان پور
سمت : دبیر پیام های آسمانی
رشته تحصیلی : لیسانس مدیریت فرهنگی
سوابق کاری :  4 سال مربی تربیتی
 
 
 
˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™
 
نام و نام خانوادگی : ایمان مطلبی
سمت : دبیر آمادگی دفاعی
رشته تحصیلی : عمران
سوابق کاری : دو سال نظامت در دبستان – دو سال معاون پایه
 
 
 
 

˜˜˜     -----------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : کامجو
سمت : دبیر زیست
رشته تحصیلی : ---
سوابق کاری :  ---