مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  دبیران پایه نهم
 
پایه نهم
ردیف تصویر نام و نام خانوادگی سمت سوابق کاری
1   محمد جعفری عربی 24 سال سابقه تدریس درس عربی در مدارس مختف – سابقه فعالیت در مدارس در قالب معاون اجرایی مدرسه
فوق لیسانس
2   ابوالقاسم هیزجی آزمایشگاه 17 سال سابقه در مجتمع معلم- 7 سال مسئول آزمایشگاه و کارگاه-5 سال سابقه معلم راهنما در مجتمع معلم- 3 سال سابقه مسئول آزمایشگاه پالایشگاه تهران-فعالیت در سازمانهای فرهنگی-مدرس درس علوم-مدرس دوره های ضمن خدمت
مهندس شیمی
3   محسن تاجیک پیام های آسمان  تدریس دروس پیام های آسمان و عربی- سابقه فعالیت های مذهبی و فرهنگی
تحصیلات حوزوی-معادل کارشناسی
4   آقای اصغرزاده قران  
 
5   آقای صبوری دفاعی 3 سال تدریس قرآن و دبیر ورزش دبستان- 5 سال فعالیت در مدارس راهنمایی- معاون پرورشی و پشتیبان تحصیلی- 4 سال سابقه در مدرسه راهنمایی معلم-مدرس ورزش و دفاعی در مدرسه معلم
برق
6   آقای ذاکری ورزش  
 
7   حسن کامکار زبان انگلیسی دو سال تدیس در موسسه ملی زبان- 10 سال تدریس در مدرسه برهان-2 سال تدریس در مدرسه شاهد محسنین-3 سال تدریس در مدرسه امام هادی- 11 سال تدریس در مدرسه معلم- 3 سال تدریس در مدرسه مؤتلفه اسلامی-فعالیتهای فرهنگی و مذهبی
معادل کارشناسی
8   آقای شمسایی ریاضی  
 
9   آقای نصیری علوم  
 
10   آقای ابیانه اجتماعی  
 
11   آقای جهان نورد فارسی  
 
12   آقای مزدارانی فیزیک