مجموعه ها
 
   
     
 
 

معرفی كادر اداري مدرسه متوسطه دوره اول معلم

-

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سوابق کاری

1

فرامرز حاجی مزدارانی

مدیر

دبیر مدارس دولتی و غیردولتی-سابقه مدیریت در مدارس دولتی تهران- کارشناس مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش- 25 سال سابقه مدیریت در مجتمع آموزشی معلم در مقاطع راهنمایی و دبیرستان- 16 سال سابقه آموزشی در سمت های مختلف در مدارس دولتی

کارشناس دانشگاه تربیت معلم

2

احمد سریار

معاون

آموزشی و  پرورشی

11 سابقه معلم راهنما در پیش دانشگاهی- 25سال سابقه آموزشی در مدارس کمال، فیض، عرفان، بنیان، احمدیه، نواب صفوی، محمدیه و عدل پرور- 15 سال سابقه معاون آموزشی و مدیر دروس در مجتمع معلم- 2سال مسئولیت در شرکت تخصصی صنعتی ایران رادیاتور- سابقه تدریس تفکر، ریاضی، برنامه ریزی و...

مهندسی صنایع

3

بهزاد صبوری

معاون اجرایی

3 سال تدریس قرآن و دبیر ورزش دبستان- 5 سال فعالیت در مدارس راهنمایی- معاون پرورشی و پشتیبان تحصیلی- 6 سال سابقه در مدرسه راهنمایی معلم-مدرس ورزش و دفاعی در مدرسه معلم

برق

4

رضا دورانی

معلم راهنما پایه هفتم

14 سال سابقه فعالیت در مجتمع معلم-6 سال معلم راهنما در متوسطه1- سابقه 6 سال تدریس درس رایانه در دبیرستان معلم- 14سال سابقه تدریس در دروس مختلف در مقطع راهنمایی و متوسطه1 - سابقه تدریس دروس ضمن خدمت- سابقه مدیریت منابع انسانی در سازمان های مختلف-سابقه مسئولیت مدیر شبکه و آی تی و وبسایت و...  مشاوره و فعالیت چندین طرح تحقیقاتی و پژوهشی

مدیریت

5

مهدی محمدیان

معلم راهنما پایه هشتم

12 سال فعالیت در راهنمایی معلم، سابقه تدریس دروس قرآن و عربی- سابقه معاونت اجرایی در راهنمایی معلم- فعالیت های هنری در زمینه های مختلف- فعالیت های فرهنگی در نهادهای مختلف- 4سال معاون پروشی راهنمایی

مدیریت صنعتی

6

مجید مبلغ

معلم راهنمای پایه نهم

10 سال سابقه فعالیت در مدرسه معلم- 2 سال فعالیت در دبستان معلم- 2سال سابقه معاونت اجرایی- مربی پرورشی- 6 سال سابقه معلم راهنما و امورپایه

مهندسی صنایع

7

جواد کاظمی

مسئول روابط عمومی

جانبار و آزاده جنگ تحمیلی -25 سال فعالیت در مدارس دولتی به عنوان معاون اجرایی- 15 سال فعالیت در مجتمع معلم- سابقه فعالیت در روابط عمومی مقطع- مسئول امور دفتری و اداری- منشی برگزاری امتحانات نهایی- منشی حوزه تصحیح اوراق نهایی

اقتصاد

9

ابوالقاسم هیزجی

معاون

پایه هفتم

21 سال سابقه در مجتمع معلم- 9 سال مسئول آزمایشگاه و کارگاه-5 سال سابقه معلم راهنما در مجتمع معلم- سابقه معاونت پایه- 3 سال سابقه مسئول آزمایشگاه پالایشگاه تهران- فعالیت در سازمانهای فرهنگی-مدرس درس علوم-مدرس دوره های ضمن خدمت

مهندس شیمی

10

علی رجبی

معاون

پایه هفتم

5 سال سابقه کمک معلم راهنما در مدرسه معلم-3سال سابقه مسئولیت آی تی متوسطه1معلم- بیش از یک سال سابقه مسئولیت امور رایانه در پروژه های ساختمانی- سابقه مسئولیت در سایت های مختلف در فضای مجازی- سابقه تدریس دروس مطالعات اجتماعی، تفکر و ریاضی

مدیریت دولتی

11

مهدی مشگی

معاون

پایه هشتم

دو سال کمک معلم راهنما- قریب به دوسال مسئولیت انبارداری مجتمع معلم-سابقه پشتیبانی فنی در شرکت آموزیار- مسئولیت های فرهنگی در بسیج

تکنولوژی آموزشی

12

حمید بوذری

معاون

پایه هشتم

2 سال سابقه همکاری در امور آموزش دانشگاه-3 سال سابقه در مجتمع معلم- مسئولیت فرهنگی و تدریس در بسیج

مهندسی عمران-تکنولوژی

13

محمدحسین سربندی

معاون

پایه نهم

یک سال مسئول کتابخانه مدرسه معلم-سابقه تدریس در دروس مختلف-مسئولیت فرهنگی در دانشگاه و بسیج- فعالیت در وبسایت های دیدبان، افسران و...- همکاری در تولید محصولات و نرم افزارهای فرهنگی- 2 سال سابقه معاونت پایه

14

ایمان مطبی

معاون

پایه نهم

سابقه نظامت در دبستان – سابقه معاونت پایه

14

امید

مسئول خدمات

5 سال سابقه در مجتمع معلم

15

آقایی

مسئول خدمات

سابقه فعالیت در مجتمع معلم