معرفی كادر اداري مدرسه متوسطه دوره اول معلم  
 
 
 
نام و نام خانوادگی : فرامرز حاجی مزدارانی
سمت : مدیر
رشته تحصیلی : تربیت معلم
سوابق کاری : دبیر مدارس دولتی و غیردولتی - سابقه مدیریت در مدارس دولتی تهران - کارشناس مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش - 25 سال سابقه مدیریت در مجتمع آموزشی معلم در مقاطع راهنمایی و دبیرستان - 16 سال سابقه آموزشی در سمت های مختلف در مدارس دولتی
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : احمد سریار
سمت : مسئول معاونت آموزشی و پرورشی
رشته تحصیلی : صنایع
سوابق کاری : 12 سابقه معلم راهنما در پیش دانشگاهی - 12سال سابقه آموزشی در مدارس کمال ، فیض ، عرفان ، بنیان ، احمدیه ، نواب صفوی ، محمدیه و عدل پرور - 4 سال سابقه معاون آموزشی و مدیر دروس در مجتمع معلم - 2سال مسئولیت در شرکت تخصصی صنعتی ایران رادیاتور
                                       سابقه تدریس تفکر ، ریاضی ، برنامه ریزی و...
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : بهزاد صبوری
سمت : مسئول معاونت اجرایی
رشته تحصیلی : برق
سوابق کاری : 3 سال تدریس قرآن و دبیر ورزش دبستان های دولتی - 5 سال فعالیت در مدارس راهنمایی شهر تهران - معاون پرورشی و پشتیبان تحصیلی مقاطع ابتدایی - 8 سال سابقه در مدرسه راهنمایی معلم
مدرس ورزش و دفاعی در مدرسه معلم
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : جواد کاظمی مطلق
سمت : مسئول روابط عمومی و امور دفتری
رشته تحصیلی : اقتصاد
سوابق کاری : 25 سال فعالیت در مدارس دولتی به عنوان معاون اجرایی - 15 سال فعالیت در مجتمع معلم - سابقه فعالیت در روابط عمومی مقطع - مسئول امور دفتری و اداری - منشی برگزاری امتحانات نهایی - منشی حوزه تصحیح اوراق نهایی
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : مهدی مُشگی
سمت : مربی
رشته تحصیلی : تکنولوژی آموزشی
سوابق کاری : 4 سال مسئولیت در بخش ستاد ، انبار ، اموال ، معاونت اجرایی ، پشتیانی فنی بخش IT در مجتمع معلم - پشتیبانی فنی در شرکت آموزیار - دو سال معاون پایه - یک سال معاون اجرایی
 
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
                                    نام و نام خانوادگی : رضا دورانی
سمت : مسئول پایه هفتم
رشته تحصیلی : مدیریت
سوابق کاری : 14 سال سابقه فعالیت در مجتمع معلم - 6 سال معلم راهنما در متوسطه1 - سابقه 6 سال تدریس درس رایانه در دبیرستان معلم - 14سال سابقه تدریس در دروس مختلف در مقطع راهنمایی و متوسطه1 - سابقه تدریس دروس ضمن خدمت - سابقه مدیریت منابع انسانی در سازمان های مختلف -
   سابقه مسئولیت مدیر شبکه و آی تی و وبسایت و... -  مشاوره و فعالیت چندین طرح تحقیقاتی و پژوهشی
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : مهدی محمدیان
سمت : مسئول پایه هشتم
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
سوابق کاری : 12 سال فعالیت در راهنمایی معلم ، سابقه تدریس دروس قرآن ، عربی و تفکر و پژوهش
سابقه معاونت اجرایی در راهنمایی معلم - فعالیت های هنری در زمینه های مختلف - فعالیت های فرهنگی در نهادهای مختلف - 4سال معاون پروشی راهنمایی
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : مجید مبلغ
سمت : مسئول پابه نهم
رشته تحصیلی : صنایع
سوابق کاری : 10 سال سابقه فعالیت در مدرسه معلم - 2 سال فعالیت در دبستان معلم - 2سال سابقه معاونت اجرایی - مربی پرورشی - 6 سال سابقه معلم راهنما و امور پایه - مدرس دروس ریاضی و فیزیک
 
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم هیزجی
سمت : معاون پایه هفتم
رشته تحصیلی : شیمی
سوابق کاری : 21 سال سابقه در مجتمع معلم - 9 سال مسئول آزمایشگاه و کارگاه - 5 سال سابقه معلم راهنما در مجتمع معلم - سابقه معاونت پایه - 3 سال سابقه مسئول آزمایشگاه پالایشگاه تهران - فعالیت در سازمانهای فرهنگی - مدرس درس علوم - مدرس دوره های ضمن خدمت
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

نام و نام خانوادگی : سیامک رجبی
سمت : معاون پایه هفتم
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
سوابق کاری : 5 سال سابقه کمک معلم راهنما در مدرسه معلم -3 سال سابقه مسئولیت آی تی متوسطه 1 معلم - بیش از یک سال سابقه مسئولیت امور رایانه در پروژه های ساختمانی- سابقه مسئولیت در سایت های مختلف در فضای مجازی - سابقه تدریس دروس مطالعات اجتماعی ، تفکر و ریاضی
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : حمید بوذری
سمت : معاون پایه هشتم
مدرک تحصیلی : عمران - تکنولوژی
سوابق کاری : 2 سال سابقه همکاری در امور آموزش دانشگاه - 3 سال سابقه در مجتمع معلم
   مسئولیت فرهنگی و تدریس در بسیج - مدرس درس فیزیک
 
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : حمید فخیمی
سمت : معاون پایه هشتم
رشته تحصیلی : متالوژی
سوابق کاری : 2 سال دبستان - 1 سال مربی پرورشی - 1 سال معاون پایه 5 و 6 -
1 سال مربی تربیتی و مسئول کتابخانه - 1 سال معاون پایه
 
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : ایمان مطلبی
سمت : معاون پایه نهم
رشته تحصیلی : عمران
سوابق کاری : دو سال نظامت در دبستان – دو سال معاون پایه
 
 
 
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : حسین آقایی پور
سمت : خدمتگزار
رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
سوابق کاری : 5 سال سابقه در مجتمع معلم
 
 
 

˜˜˜     -------------------------------------------------------------------     ™™™

 
نام و نام خانوادگی : امید زردکوهی
سمت : خدمتگزار
رشته تحصیلی : ---
سوابق کاری : 6 سال سابقه در مجتمع معلم