معرفی كادر اداري مدرسه متوسطه دوره اول معلم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سوابق کاری

1

فرامرز حاجی مزدارانی

مدیر

دبیر مدارس دولتی و غیردولتی-سابقه مدیریت در مدارس دولتی تهران- کارشناس مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش- 24 سال سابقه مدیریت در مجتمع آموزشی معلم در مقاطع راهنمایی و دبیرستان- 16 سال سابقه آموزشی در سمت های مختلف در مدارس دولتی

کارشناس دانشگاه تربیت معلم

2

احمد سریار

معاون آموزشی

11 سابقه معلم راهنما در پیش دانشگاهی- 25سال سابقه آموزشی در مدارس کمال، فیض، عرفان، بنیان، احمدیه، نواب صفوی، محمدیه و عدل پرور- 14 سال سابقه معاون آموزشی و مدیر دروس در مجتمع معلم- 2سال مسئولیت در شرکت تخصصی صنعتی ایران رادیاتور

مهندسی صنایع

3

مهدی محمدیان

معاون پرورشی

11 سال فعالیت در راهنمایی معلم، سابقه تدریس دروس قرآن و عربی- سابقه معاونت اجرایی در راهنمایی معلم- فعالیت های هنری در زمینه های مختلف- فعالیت های فرهنگی در نهادهای مختلف- 4سال معاون پروشی راهنمایی

مدیریت صنعتی

4

رضا دورانی

معلم راهنما پایه هفتم

13 سال سابقه فعالیت در مجتمع معلم-5سال معلم راهنمای پایه هفتم- سابقه 6 سال تدریس درس رایانه در دبیرستان معلم- 15 سال سابقه تدریس در دروس مختلف در مقطع راهنمایی و متوسطه1 - سابقه تدریس دروس ضمن خدمت- سابقه مدیریت منابع انسانی در سازمان های مختلف-سابقه مسئولیت مدیر شبکه و آی تی و وبسایت و... مشاوره و فعالیت چندین طرح تحقیقاتی و پژوهشی

مدیریت

5

مجید مبلغ

معلم راهنمای پایه هشتم

9 سال سابقه فعالیت در مدرسه معلم- 2 سال فعالیت در دبستان معلم- 2سال سابقه معاونت اجرایی- مربی پرورشی- 5 سال سابقه معلم راهنما و امورپایه

مهندسی صنایع

6

سیدعلی فروغی

معلم راهنما پایه هشتم

10 سال سابقه در مجتمع شهدای مؤتلفه اسلامی- 4 سال معلم راهنمای پایه اول و دوم و سوم مجتمع تهذیب اندیشه- 11 سال سابقه در مجتمع معلم به عنوان معلم راهنما-دبیر آمادگی دفاعی و دروس کارگاهی-مدیر مرکز مهارت آموزی مجتمع معلم

الکترونیک

7

بهزاد صبوری

معاون اجرایی

3 سال تدریس قرآن و دبیر ورزش دبستان- 5 سال فعالیت در مدارس راهنمایی- معاون پرورشی و پشتیبان تحصیلی- 6 سال سابقه در مدرسه راهنمایی معلم-مدرس ورزش و دفاعی در مدرسه معلم

برق

8

جواد کاظمی

مسئول روابط عمومی

جانبار و آزاده جنگ تحمیلی -25 سال فعالیت در مدارس دولتی به عنوان معاون اجرایی- 13 سال فعالیت در مجتمع معلم- سابقه فعالیت در روابط عمومی مقطع- مسئول امور دفتری و اداری- منشی برگزاری امتحانات نهایی- منشی حوزه تصحیح اوراق نهایی

اقتصاد

9

ابوالقاسم هیزجی

مسئول آزمایشگاه و کارگاه

20 سال سابقه در مجتمع معلم- 9 سال مسئول آزمایشگاه و کارگاه-5 سال سابقه معلم راهنما در مجتمع معلم- 3 سال سابقه مسئول آزمایشگاه پالایشگاه تهران- فعالیت در سازمانهای فرهنگی-مدرس درس علوم-مدرس دوره های ضمن خدمت

مهندس شیمی

10

علی رجبی

معاون

پایه هفتم

4 سال سابقه کمک معلم راهنما در مدرسه معلم-3سال سابقه مسئولیت آی تی متوسطه1معلم- بیش از یک سال سابقه مسئولیت امور رایانه در پروژه های ساختمانی- سابقه مسئولیت در سایت های مختلف در فضای مجازی

مدیریت دولتی

11

حمید بوذری

معاون

پایه هشتم

2 سال سابقه همکاری در امور آموزش دانشگاه- مسئولیت فرهنگی و تدریس در بسیج

مهندسی عمران-تکنولوژی

12

محمدحسین سربندی

معاون

پایه نهم

یک سال مسئول کتابخانه مدرسه معلم-سابقه تدریس در دروس مختلف-مسئولیت فرهنگی در دانشگاه و بسیج- فعالیت در وبسایت های دیدبان، افسران و...- همکاری در تولید محصولات و نرم افزارهای فرهنگی

13

مهدی مشگی

ناظم

یک سال کمک معلم راهنما- قریب به دوسال مسئولیت انبارداری مجتمع معلم-سابقه پشتیبانی فنی در شرکت آموزیار- مسئولیت های فرهنگی در بسیج

تکنولوژی آموزشی

14

امید

مسئول خدمات

5 سال سابقه در مجتمع معلم

 
 
 
     
نقشه سایت