سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
  حیاط مدرسه
مدرسه معلم با داشتن حیاطی مناسب برای ورزش های فوتبال، بسکتبال،والیبال، بدمینتون و هندبال امکان ورزشی سالم و مفرح را برای دانش آموزان فراهم کرده است.
 
 
     
نقشه سایت