حیاط مدرسه  
مدرسه معلم با داشتن حیاطی مناسب برای ورزش های فوتبال، بسکتبال،والیبال، بدمینتون و هندبال امکان ورزشی سالم و مفرح را برای دانش آموزان فراهم کرده است.