تصاویر  
     
  توضیحات  
مدرسه معلّم با داشتن حیاطی مناسب برای ورزش های فوتبال ، بسکتبال ، والیبال ، بدمینتون و هندبال امکان ورزشی سالم و مفرح را برای
دانش آموزان فراهم کرده است .