درج مطلب  
مدرسه معلم با داشتن 10 کلاس درسی فضای درسی مناسبی را برای دانش آموزان فراهم آورده است.
لازم به ذکر است تمامی کلاس ها مجهز به شوفاژ، کولر آبی، کولر گازی، تخته وایت برد و تخته هوشمند می باشد.