تصاویر  
   
  توضیحات  
مدرسه معلّم با داشتن 11 کلاس درسی فضای درسی مناسبی را برای دانش آموزان فراهم آورده است .
لازم به ذکر است تمامی کلاس ها مجهز به شوفاژ ، کولر آبی ، کولر گازی ، تخته وایت برد ، ویدئوپرژکتور ، تخته هوشمند و ... می باشند .