سامانه مدبر
 
 
     
 
   
مجموعه ها
   
     
 
  ناهارخوری
ناهارخوری مدرسه با داشتن آشپزخانه و غذای ممتاز شرایطی را فراهم کرده است تا دانش آموزان در فضایی مناسب غذای خود را میل کنند.
 
 
     
نقشه سایت