مجموعه ها
 
   
     
 
 

ناهارخوری

ناهارخوری مدرسه با داشتن آشپزخانه و غذای ممتاز شرایطی را فراهم کرده است تا دانش آموزان در فضایی مناسب غذای خود را میل کنند.