تصاویر  
   
  توضیحات  

سالن آمفی تئاتر :

مدرسه معلّم با داشتن سالن آمفی تئاتر امکان برگزاری مراسمات باشکوه را برای دانش آموزان و اولیای گرامی فراهم آورده است .