آمفی تئاتر  

مدرسه معلم با داشتن سالن آمفی تئاتر امکان برگزاری مراسمات باشکوه را برای دانش آموزان و اولیای گرامی فراهم آورده است.