مجموعه ها
 
   
     
 
 

آمفی تئاتر

مدرسه معلم با داشتن سالن آمفی تئاتر امکان برگزاری مراسمات باشکوه را برای دانش آموزان و اولیای گرامی فراهم آورده است.