مجموعه ها
   
     
 
   
مجتمع پسرانه معلم
   
     
 
  کارگاه

کارگاه مدرسه ی معلم
در کارگاه مدرسه معلم علاوه بر کار های درسی(نظیر فعالیت های کتاب حرفه و فن و...)گروهی از دانش اموزان کارهای خارج از درس انجام میدهند.نظیر ساخت هاور کرافت،ساخت هواپیما،ساخت ماشین های گاز سوز،هواپیما هایی با قابلیت کنترل از راه دور و....
در این مورد به جرأت می گویم کارگاه مدرسه ی معلم یکی از مجهز ترین کارگاه های مدارس تهران میباشد.