کارگاه  

کارگاه های مدرسه ی معلم
در مدرسه معلم علاوه بر کار های درسی(نظیر فعالیت های کتاب حرفه و فن و...)گروهی از دانش اموزان کارهای خارج از درس انجام میدهند.نظیر ساخت هاور کرافت،ساخت هواپیما،ساخت ماشین های گاز سوز،هواپیما هایی با قابلیت کنترل از راه دور، تعمیر لوازم منزل، تعمیرات تلفن همراه،کورل استدیو  و....
در این مورد به جرأت می گویم کارگاه مدرسه ی معلم یکی از مجهز ترین کارگاه های مدارس تهران میباشد.